Konský rajd v PL – 11.-13.09.2017

Konský rajd v PL – 11.-13.09.2017

Poľskí priatelia si pre nás Slovákov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pripravili skutočné dobrodružstvo – konský rajd. Táto akcia mala Slovákom priblížiť konskú turistiku, ktorá je v Poľsku veľmi rozšírená a známa....