Škola tanca v Zámutove – 02.12.2017

Škola tanca v Zámutove – 02.12.2017

Stretnutie vzniklo na základe projektu „Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodiach Wisloku a Ondavy“. Cieľom projektu je zvýšenie turistickej atraktívnosti Karpatského regiónu, a to udržateľným rozvojom kultúrneho a prírodného dedičstva, vybudovaním spoločnej...